Rate this post

Kế toán doanh nghiệp nhỏ có vai trò vô cùng quan trọng trong việc duy trì hoạt động kinh doanh hiệu quả. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp mới thường gặp khó khăn trong việc quản lý tài chính, dẫn đến những quyết định sai lầm. Dưới đây là 5 lời khuyên cần thiết giúp bạn quản lý kế toán doanh nghiệp nhỏ hiệu quả hơn.


1. Ghi lại các hoạt động ngay khi chúng xảy ra

Việc ghi lại các giao dịch tài chính ngay khi chúng xảy ra sẽ giúp bạn duy trì hồ sơ chính xác và dễ dàng đối chiếu vào cuối tháng. Hãy tự động hóa quá trình này càng nhiều càng tốt bằng cách sử dụng các ứng dụng di động tiện lợi để chụp ảnh hóa đơn hoặc séc ngay khi nhận được chúng. Sử dụng một chương trình kế toán tốt để phân loại các giao dịch một cách chính xác. Khi thu nhập và chi phí của bạn được ghi lại ngay lập tức, việc quản lý bảng cân đối kế toán sẽ trở nên dễ dàng hơn.


2. Giao phó việc kế toán

Nếu bạn thấy mình dành quá nhiều thời gian cho việc giữ hồ sơ thay vì tập trung vào các hoạt động kinh doanh chính, hãy xem xét thuê một kế toán chuyên nghiệp hoặc nhân viên kế toán. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng bạn cung cấp đầy đủ thông tin cho họ. Dù bạn sử dụng ứng dụng để ghi lại thông tin hay giữ hóa đơn trong hộp giày, việc ghi lại các giao dịch càng sớm càng tốt là điều cần thiết. Một trong những quy tắc cơ bản của kế toán tốt là chỉ ghi lại hoặc yêu cầu thông tin mà bạn có bằng chứng chắc chắn, chẳng hạn như hóa đơn hoặc biên lai.


3. Có quỹ dự phòng

Kinh doanh cho chính mình không giống như làm công ăn lương theo giờ hay nhận lương cố định. Thu nhập của bạn đôi khi sẽ tăng cao, và những ngày khác sẽ giảm xuống đáy. Không tránh khỏi, ngày mà thu nhập của bạn thấp nhất sẽ là ngày bạn cần sửa chữa lớn cho một phương tiện, tòa nhà, hoặc cần trợ giúp y tế. Một quỹ dự phòng có thể giúp bạn vượt qua những khó khăn – chỉ cần nhớ: Nếu bạn vay từ quỹ của mình quá thường xuyên, nó sẽ không còn khi bạn gặp trường hợp khẩn cấp. Tránh sử dụng nó cho các chi phí thông thường.


4. Tìm kiếm các loại tài trợ bổ sung

Trong khi doanh nghiệp của bạn còn nhỏ, bạn có thể tự lực bằng cách sử dụng thu nhập cá nhân, thu nhập từ các hoạt động kinh doanh của mình và khả năng quản lý tiền mặt. Nhưng sẽ đến lúc bạn muốn mở rộng. Gọi vốn cộng đồng, bán cổ phần và các hoạt động tương tự có thể giúp nâng doanh nghiệp của bạn lên cấp độ tiếp theo. Khi thời điểm đó đến, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp. Việc tìm kiếm tài trợ từ bên ngoài có thể là điều cần thiết để phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ, nhưng có các quy định phức tạp xung quanh các nguồn tài trợ này. Chúng sẽ làm phức tạp tờ khai thuế thu nhập của bạn và có thể yêu cầu nâng cấp một sở hữu đơn lẻ thành một loại hình doanh nghiệp khác.


5. Sử dụng dịch vụ kế toán đám mây

Thiết lập một tài khoản đám mây như Folderit làm nơi lưu trữ các hoạt động ghi chép của bạn. Tài khoản đám mây phi tập trung giữ thông tin doanh nghiệp của bạn an toàn hơn so với hồ sơ vật lý, vốn có thể bị hư hại do hỏa hoạn, lũ lụt hoặc phá hoại. Sao lưu thông tin của bạn trên hơn một thiết bị và giữ các bản sao lưu ở những vị trí riêng biệt, an toàn. Tiêu chuẩn ngành là luôn có ít nhất hai bản sao lưu hiện tại mọi lúc, bên cạnh cơ sở dữ liệu hiện tại của bạn.


Kết luận

Việc giữ hồ sơ hiếm khi là phần yêu thích của bất kỳ doanh nghiệp nào, nhưng nó là một quá trình quan trọng đối với sự thành công của bạn. Giữ hồ sơ tốt giúp bạn hiểu dòng tiền của mình, là điều cần thiết khi đến kỳ khai thuế, và có thể gợi ý những lĩnh vực mà doanh nghiệp của bạn có thể cải thiện hoặc phát triển.

Càng dễ dàng thực hiện việc giữ hồ sơ, bạn hoặc nhân viên của bạn càng có khả năng tuân thủ quy trình. Giữ hồ sơ tốt hơn, bạn sẽ càng có khả năng phân tích chính xác các quy trình kinh doanh của mình, và càng dễ dàng để tinh chỉnh chúng để tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả. Thậm chí có thể khi bạn thực hành kế toán kinh doanh, bạn sẽ bắt đầu thấy nó thú vị cũng như hữu ích.

Để biết thêm chi tiết, bạn có thể tham khảo bài viết về kế toán doanh nghiệp nhỏ.