Phần mềm bán hàng

Phần mềm kế toán

Phần mềm quản lý dịch vụ kế toán

Phần mềm quản lý kho

Phần mềm quản lý nhân sự

Phần mềm quản trị sản xuất

Phần mềm ERP

Phần mền ERP AONE
Toàn bộ giải pháp cho quản trị doanh nghiệp bao gồm:
Kế toán - AKeToán, Kho, Nhân sự, Sản xuất
Start up

400.000 / tháng

 • Cho 1 người dùng
 • Dung lượng lưu trữ: 1 GB
 • Số lượng giao dịch: dưới 50 giao dịch/tháng
 • Ngành nghề: thương mại, dịch vụ
Mua ngay
 • Miễn phí sử dụng 03 tháng
 • AKETOAN, AKHO, ASALEM, AHUMAN
Đề xuất
Advanced

700.000 / tháng

 • Cho 2 người dùng
 • Dung lượng lưu trữ: 15 GB
 • Số lượng giao dịch: dưới 50 giao dịch/tháng
 • Ngành nghề: thương mại, dịch vụ
Mua ngay
 • Miễn phí sử dụng 03 tháng
 • AKETOAN, AKHO, ASALEM, AHUMAN
Pro

3.000.000 / tháng

 • Cho 2 người dùng
 • Dung lượng lưu trữ: 15 GB
 • Số lượng giao dịch: dưới 100 giao dịch/tháng
 • Ngành nghề: thương mại, dịch vụ
Mua ngay
 • Miễn phí sử dụng 03 tháng
 • AKETOAN, AKHO, ASALEM, AHUMAN
Start up

3.600.000 Bảo trì : 180.000 VND/năm

 • Cho 1 người dùng
 • Dung lượng lưu trữ: 1 GB
 • Số lượng giao dịch: dưới 50 giao dịch/tháng
 • Ngành nghề: thương mại, dịch vụ
Mua ngay
Đề xuất
Advanced

6.800.000 Bảo trì : 350.000 VND/năm

 • Cho 2 người dùng
 • Dung lượng lưu trữ: 15 GB
 • Số lượng giao dịch: dưới 50 giao dịch/tháng
 • Ngành nghề: thương mại, dịch vụ
Mua ngay
Pro

13.680.000 Bảo trì : 600.000 VND/năm

 • Cho 2 người dùng
 • Dung lượng lưu trữ: 15 GB
 • Số lượng giao dịch: dưới 100 giao dịch/tháng
 • Ngành nghề: thương mại, dịch vụ
Mua ngay
Start up

50.000 / tháng Thêm 1 user: 20.000 VND/tháng

 • Cho 1 người dùng
 • Dung lượng lưu trữ: 1 GB
 • Số lượng giao dịch: dưới 50 giao dịch/tháng
 • Ngành nghề: thương mại, dịch vụ
Mua ngay
 • Miễn phí sử dụng 03 tháng
Đề xuất
Advanced

95.000 / tháng Thêm 1 user: 30.000 VND/tháng

 • Cho 2 người dùng
 • Dung lượng lưu trữ: 15 GB
 • Số lượng giao dịch: dưới 50 giao dịch/tháng
 • Ngành nghề: thương mại, dịch vụ
Mua ngay
 • Miễn phí sử dụng 03 tháng
Pro

190.000 / tháng 1

 • Cho 2 người dùng
 • Dung lượng lưu trữ: 15 GB
 • Số lượng giao dịch: dưới 100 giao dịch/tháng
 • Ngành nghề: thương mại, dịch vụ
Mua ngay
 • Miễn phí sử dụng 03 tháng
Start up

3.600.000 Bảo trì : 180.000 VND/năm

 • Cho 1 người dùng
 • Dung lượng lưu trữ: 1 GB
 • Số lượng giao dịch: dưới 50 giao dịch/tháng
 • Ngành nghề: thương mại, dịch vụ
Mua ngay
Đề xuất
Advanced

6.800.000 Bảo trì : 350.000 VND/năm

 • Cho 2 người dùng
 • Dung lượng lưu trữ: 15 GB
 • Số lượng giao dịch: dưới 50 giao dịch/tháng
 • Ngành nghề: thương mại, dịch vụ
Mua ngay
Pro

13.680.000 Bảo trì : 600.000 VND/năm

 • Cho 2 người dùng
 • Dung lượng lưu trữ: 15 GB
 • Số lượng giao dịch: dưới 100 giao dịch/tháng
 • Ngành nghề: thương mại, dịch vụ
Mua ngay
Start up

100.000 / tháng

 • Cho 1 người dùng
 • Dung lượng lưu trữ: 1 GB
 • Số lượng giao dịch: dưới 50 giao dịch/tháng
 • 1 kho/ 1 Chi nhánh
Mua ngay
 • Miễn phí sử dụng 03 tháng
Đề xuất
Advanced

200.000 / tháng

 • Cho 2 người dùng
 • Dung lượng lưu trữ: 15 GB
 • Số lượng giao dịch: dưới 100 giao dịch/tháng
 • 3 kho/ 3 Chi nhánh
Mua ngay
 • Miễn phí sử dụng 03 tháng
Pro

500.000 / tháng

 • Không giới hạn
 • Dung lượng lưu trữ: 1 GB
 • Số lượng giao dịch: dưới 50 giao dịch/tháng
 • Không giới hạn Kho/Chi nhánh
Mua ngay
 • Miễn phí sử dụng 03 tháng
Start up

100.000 / tháng

 • Cho 1 người dùng
 • Dung lượng lưu trữ: 1 GB
 • Số lượng giao dịch: dưới 50 giao dịch/tháng
 • 1 kho/ 1 Chi nhánh
Mua ngay
 • Miễn phí sử dụng 03 tháng
Đề xuất
Advanced

200.000 / tháng

 • Cho 2 người dùng
 • Dung lượng lưu trữ: 15 GB
 • Số lượng giao dịch: dưới 100 giao dịch/tháng
 • 3 kho/ 3 Chi nhánh
Mua ngay
 • Miễn phí sử dụng 03 tháng
Pro

500.000 / tháng

 • Không giới hạn
 • Dung lượng lưu trữ: 1 GB
 • Số lượng giao dịch: dưới 50 giao dịch/tháng
 • Không giới hạn Kho/Chi nhánh
Mua ngay
 • Miễn phí sử dụng 03 tháng
Start up

FREE

 • Cho 10 người dùng
 • Dung lượng lưu trữ: 10 GB
Mua ngay
 • 1
Đề xuất
Advanced

100.000 / tháng

 • Cho 10 - 20 người dùng
 • Dung lượng lưu trữ: 10 - 50 GB
Mua ngay
 • Miễn phí sử dụng 1 năm
Pro

200.000 / tháng

 • Không giới hạn user
 • Dung lượng lưu trữ: không giới hạn
Mua ngay
 • Miễn phí sử dụng 1 năm
Start up

100.000 / tháng

 • Cho 1 người dùng
 • Dung lượng lưu trữ: 1 GB
 • Số lượng giao dịch: dưới 50 giao dịch/tháng
 • 1 kho/ 1 Chi nhánh
Mua ngay
 • Miễn phí sử dụng 03 tháng
Đề xuất
Advanced

200.000 / tháng

 • Cho 2 người dùng
 • Dung lượng lưu trữ: 15 GB
 • Số lượng giao dịch: dưới 100 giao dịch/tháng
 • 3 kho/ 3 Chi nhánh
Mua ngay
 • Miễn phí sử dụng 03 tháng
Pro

500.000 / tháng

 • Không giới hạn
 • Dung lượng lưu trữ: 1 GB
 • Số lượng giao dịch: dưới 50 giao dịch/tháng
 • Không giới hạn Kho/Chi nhánh
Mua ngay
 • Miễn phí sử dụng 03 tháng
Đề xuất
Advanced

500.000 / tháng

 • Cho 2 người dùng
 • Dung lượng lưu trữ: 15 GB
 • Số lượng giao dịch: dưới 100 giao dịch/tháng
 • 3 kho/ 3 Chi nhánh
Mua ngay
 • Miễn phí sử dụng 03 tháng
Pro

1.000.000 / tháng

 • Không giới hạn
 • Dung lượng lưu trữ: 1 GB
 • Số lượng giao dịch: dưới 50 giao dịch/tháng
 • Không giới hạn Kho/Chi nhánh
Mua ngay
 • Miễn phí sử dụng 03 tháng
zalo
028.9996.9994