Phần mềm bán hàng

Phần mềm kế toán

Phần mềm quản lý dịch vụ kế toán

Phần mềm quản lý kho

Phần mềm quản lý nhân sự

Phần mềm quản trị sản xuất

Phần mềm ERP

AKETOAN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ KẾ TOÁN

1. Mô tả nghiệp vụ

Đơn vị doanh nghiệp cần kết chuyển kết quả kinh doanh vào cuối mỗi kỳ kế toán, kết chuyển tình hình doanh thu và chi phí của đơn vị, xác định kết quả kinh doanh lãi, lỗ của đơn vị

2. Các bước thực hiện

  • Chọn Tab Kế toán
  • Chọn phân hệ Kế toán tổng hợp
  • Chọn Tab Kết chuyển kết quả kinh doanh
  • Chọn Thêm mới để tạo

 


 

  • Sau khi chọn Thêm mới, xuất hiện giao diện thông tin 
  • Chọn Khung thời gian phù hợp
  • Chọn thời gian Ngày bắt đầuNgày kết thúc kết chuyển kết quả kinh doanh
  • Nhập Nội dung kết chuyển
  • Nhấn Tạo mới để hoàn thành thao tác

 

 

 

CÙNG AKETOAN TRẢI NGHIỆM KẾ TOÁN DỄ DÀNG, THUẬN TIỆN, NHANH CHÓNG

 

 

 

 

Tweet

Ý kiến bạn đọc

zalo
028.9996.9994