Phần mềm bán hàng

Phần mềm kế toán

Phần mềm quản lý dịch vụ kế toán

Phần mềm quản lý kho

Phần mềm quản lý nhân sự

Phần mềm quản trị sản xuất

Phần mềm ERP

AKETOAN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ KẾ TOÁN

1. Mô tả nghiệp vụ

Phiếu kế toán là những giấy tờ được lập ra để ghi chép, diễn giải các nghiệp vụ kinh tế phát sinh làm căn cứ ghi sổ kế toán mà các nghiệp vụ kinh tế này không có chứng từ nào phù hợp để thể hiện

2. Các bước thực hiện

  • Chọn Tab Kế toán 
  • Chọn phân hệ Kế toán tổng hợp
  • Chọn Phiếu kế toán
  • Chọn Thêm mới để tạo phiếu kế toán

 


  • Chọn Loại giao dịch
  • Khai báo Số chứng từNgày chứng từ
  • Nhập Nội dung diễn giải
  • Khai báo các Thông tin cần thiết
  • Chọn Tạo mới để hoàn thành thao tác

 

 

 

CÙNG AKETOAN TRẢI NGHIỆM KẾ TOÁN DỄ DÀNG, THUẬN TIỆN, NHANH CHÓNG

 

 

 

Tweet

Ý kiến bạn đọc

zalo
028.9996.9994