Phần mềm bán hàng

Phần mềm kế toán

Phần mềm quản lý dịch vụ kế toán

Phần mềm quản lý kho

Phần mềm quản lý nhân sự

Phần mềm quản trị sản xuất

Phần mềm ERP

AKETOAN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ KẾ TOÁN

1. Mục đích sử dụng

Điều chỉnh thông tin doanh nghiệp dịch vụ kế toán

Cài đặt các tính năng đáp ứng yêu cầu sử dụng cho người dùng thuận tiện và nhanh chóng

2. Mô tả nghiệp vụ

Cài đặt các tính năng phù hợp (Cài đặt lại số hóa đơn, phương pháp quản lý hàng tồn kho, quản lý số lượng min/max,…)

Quản lý người dùng phần mềm (Thiết lập phân quyền, quản lý danh sách người dùng)

Điều chỉnh thông tin doanh nghiệp dịch vụ kế toán nếu cần thay đổi thông tin cho phù hợp

Thêm mới ngân hàng điện tử cho doanh nghiệp

Quản lý dữ liệu (Năm dữ liệu sử dụng)

3. Các bước thực hiện

Thiết lập Cài đặt chung phần mềm AKETOAN thực hiện các bước như sau:

  • Vào phần mềm AKETOAN
  • Click chọn hình Bánh răng bên phải màn hình → Xuất hiện giao diện lựa chọn các cài đặt theo yêu cầu
  • Click vào các lựa chọn có trong giao diện cài đặt chung theo yêu cầu người dùng

 

 

CÙNG AKETOAN TRẢI NGHIỆM KẾ TOÁN DỄ DÀNG, THUẬN TIỆN, NHANH CHÓNG

 

 

 

Tweet

Ý kiến bạn đọc

zalo
028.9996.9994