Phần mềm bán hàng

Phần mềm kế toán

Phần mềm quản lý dịch vụ kế toán

Phần mềm quản lý kho

Phần mềm quản lý nhân sự

Phần mềm quản trị sản xuất

Phần mềm ERP

AKETOAN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ KẾ TOÁN

1. Mục đích sử dụng

Hướng dẫn Kế toán cho doanh nghiệp dịch vụ kế toán  thực hiện các nghiệp vụ kế toán làm việc trực tiếp trên phần mềm kế toán Aketoan

2. Phương thức sử dụng

2.1 Click vào đường đẫn bên dưới đây:

https://forms.gle/5ZjjVU2Wzv8PaGv76

2.2 Khai báo đầy đủ thông tin trên đường dẫn

2.3 Bắt đầu sử dụng

Chương trình sẽ tự động lấy thông tin người dùng đã đăng nhập, nhân sự phụ trách Aone liên hệ và tạo User cho Kế toán dịch vụ

2.4 Sử dụng AKETOAN

Doanh nghiệp dịch vụ kế toán truy cập vào phần mềm AKETOAN và bắt đầu sử dụng phầm mềm

 

 

CÙNG AKETOAN TRẢI NGHIỆM KẾ TOÁN DỄ DÀNG, THUẬN TIỆN, NHANH CHÓNG

 

Tweet

Ý kiến bạn đọc

zalo
028.9996.9994