Phần mềm bán hàng

Phần mềm kế toán

Phần mềm quản lý dịch vụ kế toán

Phần mềm quản lý kho

Phần mềm quản lý nhân sự

Phần mềm quản trị sản xuất

Phần mềm ERP

AKETOAN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ KẾ TOÁN

 

1. Mô tả nghiệp vụ

Khi có sự giao dịch nghiệp vụ bán hàng giữa người bán và người mua thì cần phải có hợp đồng bán hàng

Hợp đồng bán hàng là sự thỏa thuận giữa người chấp nhận bán hàng hóa sản phẩm và dịch vụ cho bên mua và người mua đồng ý mua hàng

Hợp đồng bán hàng thể hiện đầy đủ thông tin đối tác, giá trị hợp đồng, thông tin hàng hóa sản phẩm và dịch vụ

2. Các bước thực hiện

Để tạo một hợp đồng bán hàng cần thực hiện các thao tác như sau:

 • Chọn Tab Công ty
 • Chọn phân hệ Bán hàng
 • Click chọn Tab Đơn đặt hàng
 • Chọn Thêm mới để Tạo hợp đồng

 

 

 • Sau khi click chọn Thêm mới, xuất hiện giao diện Thông tin đơn đặt hàng
 • Click chọn vào ô Hợp đồng
 • Chọn Tab Thông tin hợp đồng để khai báo thông tin hợp đồng bán hàng
 • Chọn Đối tác, điền thông tin Số hợp đồng, nhập Giá trị hợp đồng
 • Khai báo thông tin Người ký, Ngày ký, Trạng thái hợp đồng 
 • Điền thông tin nội dung Mô tả hợp đồng
 • Khai báo thông tin hàng hóa sản phẩm và dịch vụ có trong hợp đồng - Tên sản phẩm, Giá trị, Đơn giá, Mức thuế suất GTGT
 • Chọn Tạo mới để hoàn thành 

 

 

CÙNG AKETOAN TRẢI NGHIỆM KẾ TOÁN DỄ DÀNG, THUẬN TIỆN, NHANH CHÓNG

 

Tweet

Ý kiến bạn đọc

zalo
028.9996.9994