Phần mềm bán hàng

Phần mềm kế toán

Phần mềm quản lý dịch vụ kế toán

Phần mềm quản lý kho

Phần mềm quản lý nhân sự

Phần mềm quản trị sản xuất

Phần mềm ERP

AKETOAN DÀNH RIÊNG CHO DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ KẾ TOÁN

1. Mô tả nghiệp vụ

Hóa đơn, tổng hợp và thống kê các hóa đơn bán ra phát sinh trong kỳ 

2. Các bước thực hiện 

Để thống kê được những thông tin hóa đơn bán ra, cần thực hiện như sau

2.1 Tạo hóa đơn bán ra từ Đơn đặt hàng

 • Chọn Tab Công ty
 • Chọn phân hệ Bán hàng
 • Chọn Tab Đơn đặt hàng
 • Sau khi tạo Đơn đặt hàng, trong Tab Đơn đặt hàng sẽ xuất hiện các Đơn đặt hàng đã tạo
 • Nhấn chọn Icon chức năng bên cạnh Đơn bán hàng
 • Click chọn To phiếu bán hàng để Tạo hóa đơn bán hàng

 

 • Sau khi Chọn Tạo phiếu bán hàng, Click chọn vào Ô Xuất hóa đơn
 • Chọn Tab Hóa đơn
 • Điền thông tin Số hóa đơn
 • Điền thông tin Mẫu hóa đơn (Nếu có)
 • Nhập Ký hiệu hóa đơn Ngày hóa đơn
 • Khai báo thông tin trên hóa đơn - Tên sản phẩm/ dịch vụ, Số lượng, Đơn giá, Thuế GTGT
 • Chọn Tạo mới để hoàn thành 

 

 

2.2 Tạo hóa đơn bán hàng từ Phiếu bán hàng

Để tạo hóa đơn bán hàng từ Phiếu bán hàng cần thực hiện các thao tác sau: 

 • Chọn Tab Công ty
 • Chọn phân hệ Bán hàng
 • Chọn Tab Phiếu bán hàng
 • Click chọn Phiếu BH trong nước

 

 • Sau khi Click chọn Phiếu BH trong nước, xuất hiện giao diện điền thông tin Phiếu bán hàng
 • Click chọn vào Ô Xuất hóa đơn
 • Chọn Tab Hóa đơn
 • Điền thông tin Số hóa đơn
 • Điền thông tin Mẫu hóa đơn (Nếu có)
 • Nhập Ký hiệu hóa đơn  Ngày hóa đơn
 • Khai báo thông tin trên hóa đơn - Tên sản phẩm/ dịch vụ, Số lượng, Đơn giá, Thuế GTGT
 • Chọn Tạo mới để hoàn thành 

 

 

CÙNG AKETOAN TRẢI NGHIỆM KẾ TOÁN DỄ DÀNG, THUẬN TIỆN, NHANH CHÓNG

 

Tweet

Ý kiến bạn đọc

zalo
028.9996.9994