Phần mềm bán hàng

Phần mềm kế toán

Phần mềm quản lý dịch vụ kế toán

Phần mềm quản lý kho

Phần mềm quản lý nhân sự

Phần mềm quản trị sản xuất

Phần mềm ERP

AKETOAN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ KẾ TOÁN

1. Mô tả nghiệp vụ

Hàng bán bị trả lại khi bán hàng không đúng quy cách, bị sai giá trị, sai phẩm chất,..

Cần lập phiếu hàng bán bị trả lại kèm theo hóa đơn tương ứng với số hàng hóa sản phẩm và dịch vụ bị trả lại

2. Các bước thực hiện

Để tạo phiếu hàng bán bị trả lại, cần thực hiện các thao tác như sau:

 • Chọn Tab Công ty
 • Chọn phân hệ Bán hàng
 • Chọn Tab Trả lại hàng bán
 • Chọn Thêm mới để lập phiếu hàng bán bị trả lại

 

 

 • Sau khi Click chọn Thêm mới, xuất hiện giao diện Thông tin phiếu trả lại hàng bán
 • Chọn Loại phương thức hoàn trả giá trị của hàng hóa sản phẩm và dịch vụ bị trả lại cho khách hàng
 • Click vào ô Nhận kèm hóa đơn để khai báo thông tin trên hóa đơn về hàng hóa sản phẩm và dịch vụ
 • Nhập Đối tác khách hàng  Sau khi Chọn đối tác khách hàng, phầm mềm cho phép Click chọn đơn hàng hàng hóa sản phẩm và dịch vụ bị trả lại theo đơn bán hàng đã tạo trước đó
 • Khai báo Ngày chứng từ
 • Khai báo Nội dung mô tả (Nếu có)
 • Kiểm tra nội dung về hàng hóa sản phẩm và dịch vụ bị trả lại
 • Chọn Tab Hóa đơn để khai báo thông tin trên hóa đơn
 • Chọn Tạo mới để hoàn thành thao tác

 

 

CÙNG AKETOAN TRẢI NGHIỆM KẾ TOÁN DỄ DÀNG, THUẬN TIỆN, NHANH CHÓNG

Tweet

Ý kiến bạn đọc

zalo
028.9996.9994