Phần mềm bán hàng

Phần mềm kế toán

Phần mềm quản lý dịch vụ kế toán

Phần mềm quản lý kho

Phần mềm quản lý nhân sự

Phần mềm quản trị sản xuất

Phần mềm ERP

AKETOAN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ KẾ TOÁN 

1. Mục đích sử dụng

Khai báo danh sách Đối tượng khác của từng đơn vị để đơn vị dễ dàng theo dõi công nợ chi tiết từng đối tượng khác và liên hệ khi cần thiết

2. Mô tả nghiệp vụ

Khai báo đối tác là Đối tượng khác

Nhập giá trị số dư công nợ để dễ dàng theo dõi chi tiết công nợ

3. Các bước thực hiện

Khai báo chi tiết đối tượng khác cần thực hiện các bước như sau:

  • Vào Tab Công ty
  • Nhấn chọn Phân hệ Danh bạ
  • Chọn Tab Đối tượng khác
  • Click chọn Thêm mới  Xuất hiện Giao diện Thông tin Đối tượng khác cần khai báo

 

  • Sau khi Click chọn Thêm mới, xuất hiện giao diện Thông tin Đối tượng khác
  • Nhập Mã đối tượng
  • Khai báo Tên đối tượng
  • Chọn Nhóm đối tượng phù hợp
  • Chọn Tài khoản có liên quan
  • Nhấn Tạo mới để hoàn thành thao tác

 

CÙNG AKETOAN TRẢI NGHIỆM KẾ TOÁN DỄ DÀNG, THUẬN TIỆN, NHANH CHÓNG

Tweet

Ý kiến bạn đọc

zalo
028.9996.9994