Phần mềm bán hàng

Phần mềm kế toán

Phần mềm quản lý dịch vụ kế toán

Phần mềm quản lý kho

Phần mềm quản lý nhân sự

Phần mềm quản trị sản xuất

Phần mềm ERP

AKETOAN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ KẾ TOÁN

1. Mô tả nghiệp vụ

Mỗi nhân sự của đơn vị sẽ có một mức lương khác nhau

Sau khi khai báo Cơ cấu lương của từng nhân viên tại phân hệ tạo danh sách nhân viên, Tính lương từng tháng cho nhân viên theo cơ cấu đã khai báo

2. Các bước thực hiện

  • Chọn Tab Công ty
  • Chọn phân hệ Nhân viên
  • Chọn Tab Lương
  • Click chọn Thêm mới → Giao diện thông tin tính lương từng tháng của nhân viên xuất hiện
  • Chọn Tháng cần tính lương cho nhân viên
  • Chọn Tạo mới để hoàn thành thao tác

 

 

 

CÙNG AKETOAN TRẢI NGHIỆM KẾ TOÁN DỄ DÀNG, THUẬN TIỆN, NHANH CHÓNG

 

 

Tweet

Ý kiến bạn đọc

zalo
028.9996.9994