Phần mềm bán hàng

Phần mềm kế toán

Phần mềm quản lý dịch vụ kế toán

Phần mềm quản lý kho

Phần mềm quản lý nhân sự

Phần mềm quản trị sản xuất

Phần mềm ERP

AKETOAN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ KẾ TOÁN

1. Mô tả nghiệp vụ

Khi bán hàng hóa sản phẩm và dịch vụ có trong kho của đơn vị cần tạo phiếu xuất kho để xuất hàng hóa sản phẩm và dịch vụ

Phiếu xuất kho khai báo đầy đủ thông tin hàng hóa sản phẩm và dịch vụ

Đơn vị dễ dàng theo dõi chi tiết hàng hóa sản phẩm và dịch vụ

2. Các bước thực hiện

2.1 Tạo phiếu xuất kho từ phân hệ Bán hàng

 • Chọn Tab Công ty
 • Chọn phân hệ  Bán hàng
 • Chọn Tab Phiếu xuất kho
 • Chọn Thêm mới để tạo phiếu xuất kho

 

2.2 Tạo phiếu xuất kho từ phân hệ Kho

 • Chọn Tab Công ty
 • Chọn phân hệ Kho
 • Chọn Tab Phiếu xuất kho
 • Chọn Thêm mới để tạo phiếu xuất kho

 

 

 

2.3 Khai báo thông tin Phiếu xuất kho

 • Chọn Loại xuất, Kho hàng
 • Khai báo Thông tin có liên quan đến Hàng hóa sản phẩm và dịch vụ cần nhập kho
 • Nhập Nội dung hàng hóa sản phẩm và dịch vụ cần nhập kho (Nếu có)
 • Khai báo thông tin hàng hóa sản phẩm và dịch vụ nhập kho - Mặt hàng, Đơn vị, Số lượng, Đơn giá, Thành tiền
 • Chọn Tạo mới để hoàn thành thao tác

 

 

CÙNG AKETOAN TRẢI NGHIỆM KẾ TOÁN DỄ DÀNG, THUẬN TIỆN, NHANH CHÓNG

 

 

Tweet

Ý kiến bạn đọc

zalo
028.9996.9994