Phần mềm bán hàng

Phần mềm kế toán

Phần mềm quản lý dịch vụ kế toán

Phần mềm quản lý kho

Phần mềm quản lý nhân sự

Phần mềm quản trị sản xuất

Phần mềm ERP

AKETOAN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ KẾ TOÁN

1. Mô tả nghiệp vụ

Tài sản sau một thời gian mua mới sẽ không thể duy trì giá trị như lúc ban đầu mua vào. Trong quá trình này, dù cớ được dùng hay không, nó vẫn sẽ bị cũ, bị hỏng,… Đây được gọi là sự hao mòn. Khấu hao là một phương pháp kế toán nhằm định giá, phân bổ một cách có hệ thống những tài sản hao mòn này

2. Các bước thực hiện

  • Chọn Tab Kế toán
  • Chọn phần hành Kế toán tổng hợp
  • Chọn Khấu hao tài sản
  • Nhấn Thêm mới, giao diện thông tin xuất hiện
  • Chọn Thời gian khấu hao
  • Nhấn Tạo mới để hoàn thành thao tác

 

 

 

CÙNG AKETOAN TRẢI NGHIỆM KẾ TOÁN DỄ DÀNG, THUẬN TIỆN, NHANH CHÓNG

 

 

 

 

Tweet

Ý kiến bạn đọc

zalo
028.9996.9994