Phần mềm bán hàng

Phần mềm kế toán

Phần mềm quản lý dịch vụ kế toán

Phần mềm quản lý kho

Phần mềm quản lý nhân sự

Phần mềm quản trị sản xuất

Phần mềm ERP

AKETOAN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ KẾ TOÁN

1. Mô tả nghiệp vụ

Giảm giá hàng mua khi khách hàng mua hàng hóa sản phẩm và dịch vụ với số lượng, giá trị cao, khi hàng hóa bị sai phẩm chất, bị kém chất lượng,...

2. Các bước thực hiện

Để khai báo Giá trị hàng hóa sản phẩm và dịch vụ được giảm giá cần thực hiện các thao tác như sau:

  • Chọn Tab Công ty
  • Chọn phân hệ Mua hàng
  • Chọn Tab Phiếu mua hàng
  • Chọn Thêm mới để lập phiếu mua hàng

 

 

 

  • Sau khi Click chọn Thêm mới, giao diện Thông tin Phiếu mua hàng xuất hiện
  • Nhập Giá trị giảm giá của hàng hóa sản phẩm và dịch vụ
  • Nhấn Tạo mới để hoàn thành thao tác

 

 

CÙNG AKETOAN TRẢI NGHIỆM KẾ TOÁN DỄ DÀNG, THUẬN TIỆN, NHANH CHÓNG

 

 

 

Tweet

Ý kiến bạn đọc

zalo
028.9996.9994