Phần mềm bán hàng

Phần mềm kế toán

Phần mềm quản lý dịch vụ kế toán

Phần mềm quản lý kho

Phần mềm quản lý nhân sự

Phần mềm quản trị sản xuất

Phần mềm ERP

AKETOAN DÀNH RIÊNG CHO DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ KẾ TOÁN

1. Mô tả nghiệp vụ

Hóa đơn, tổng hợp và thống kê các hóa đơn mua vào phát sinh trong kỳ 

2. Các bước thực hiện 

Để thống kê được những thông tin hóa đơn bán ra, cần thực hiện như sau

2.1 Tạo hóa đơn mua hàng từ Đơn đặt hàng

 • Chọn Tab Công ty
 • Chọn phân hệ Mua hàng
 • Chọn Tab Đơn đặt hàng
 • Sau khi tạo Đơn đặt hàng, trong Tab Đơn đặt hàng sẽ xuất hiện các Đơn đặt hàng đã tạo
 • Nhấn chọn Icon chức năng bên cạnh Đơn bán hàng
 • Click chọn To phiếu mua hàng để Tạo hóa đơn mua hàng

 

 

 

 • Sau khi Chọn Tạo phiếu mua hàng, Chọn Nhận kèm hóa đơn
 • Chọn Tab Hóa đơn
 • Điền thông tin Số hóa đơn
 • Điền thông tin Mẫu hóa đơn (Nếu có)
 • Nhập Ký hiệu hóa đơn  Ngày hóa đơn
 • Khai báo thông tin trên hóa đơn - Tên sản phẩm/ dịch vụ, Số lượng, Đơn giá, Thuế GTGT
 • Chọn Tạo mới để hoàn thành 

 


 

2.2 Tạo hóa đơn mua hàng từ Phiếu bán hàng

Để tạo hóa đơn mua hàng từ Phiếu mua hàng cần thực hiện các thao tác sau: 

 • Chọn Tab Công ty
 • Chọn phân hệ Mua hàng
 • Chọn Tab Phiếu mua hàng
 • Click chọn Phiếu MH trong nước

 

 

 

 

 • Sau khi Click chọn Phiếu MH trong nước, xuất hiện giao diện điền thông tin Phiếu mua hàng
 • Chọn Nhận kèm hóa đơn
 • Chọn Tab Hóa đơn
 • Điền thông tin Số hóa đơn
 • Điền thông tin Mẫu hóa đơn (Nếu có)
 • Nhập Ký hiệu hóa đơn  Ngày hóa đơn
 • Khai báo thông tin trên hóa đơn - Tên sản phẩm/ dịch vụ, Số lượng, Đơn giá, Thuế GTGT
 • Chọn Tạo mới để hoàn thành 

 

 

 

CÙNG AKETOAN TRẢI NGHIỆM KẾ TOÁN DỄ DÀNG, THUẬN TIỆN, NHANH CHÓNG

 

 

 
Tweet

Ý kiến bạn đọc

zalo
028.9996.9994