Phần mềm bán hàng

Phần mềm kế toán

Phần mềm quản lý dịch vụ kế toán

Phần mềm quản lý kho

Phần mềm quản lý nhân sự

Phần mềm quản trị sản xuất

Phần mềm ERP

 

AKETOAN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ KẾ TOÁN

1. Mô tả nghiệp vụ

Nhân sự của đơn vị bao gồm nhiều nhân viên phụ trách ở nhiều bộ phận khác nhau

Để theo dõi tổng quát nhân sự và công việc của họ cần tạo danh sách nhân viên để dễ dàng theo dõi và thanh toán lương cho nhân viên

2. Các bước thực hiện

2.1 Tạo danh sách từng nhân viên

 • Chọn Tab Công ty
 • Chọn phân hệ Nhân viên
 • Chọn Tab Nhân viên
 • Chọn Thêm mới để tạo danh sách nhân viên

 

 

 • Sau khi Click chọn Thêm mới, xuất hiện giao diện để khai báo thông tin nhân viên
 • Khai báo Tên nhân viên, Mã nhân viên
 • Khai báo các thông tin liên quan khác - Số điên thoại, Giới tính, Chức vụ,....
 • Chọn Tài khoản chi phí lương nhân viên
 • Nhập Ghi chú nhân viên (Nếu có)
 • Chọn Tab Cấu hình lương để khai báo thông tin lương cho từng nhân viên

 

 

 • Chọn Tab Người phụ thuộc và khai báo thông tin (Nếu có)
 • Chọn Tạo mới để hoàn thành thao tác

 

2.2 Import hàng loạt danh sách nhân viên

 • Chọn Tab Công ty
 • Chọn phân hệ Nhân viên
 • Chọn Tab Nhân viên
 • Chọn Icon chức năng → Click chọn Import nhân viên để tạo hàng loạt nhân viên

 

 

 • Sau khi chọn Import nhân viên, xuất hiện giao diện để Import File dữ liệu nhân viên
 • Click Chọn File để tải file dữ liệu từ máy tính
 • Chọn Excel mẫu để khai báo thông tin hàng loạt nhân viên
 • Chọn Upload để phần mềm tự cập nhật danh sách nhân viên

 

 

 

CÙNG AKETOAN TRẢI NGHIỆM KẾ TOÁN DỄ DÀNG, THUẬN TIỆN, NHANH CHÓNG

 

 

Tweet

Ý kiến bạn đọc

zalo
028.9996.9994