Phần mềm bán hàng

Phần mềm kế toán

Phần mềm quản lý dịch vụ kế toán

Phần mềm quản lý kho

Phần mềm quản lý nhân sự

Phần mềm quản trị sản xuất

Phần mềm ERP

 

AKETOAN DÀNH RIÊNG CHO DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ KẾ TOÁN 

1. Mục đích

Số dư Tài khoản kế toán thể hiện đầy đủ thông tin về Mã, Tên, Giá trị tài khoản kế toán

Giá trị đầu kỳ của Tài khoản kế toán thể hiện số dư từ cuối kỳ trước chuyển sang của đơn vị. Thể hiện được giá trị công nợ phải thu, phải trả, tài sản, nguồn vốn,…. của đơn vị tại thời điểm đầu kỳ

2. Mô tả nghiệp vụ

Khai báo tài khoản kế toán đơn vị

Nhập giá trị số dư từng tài khoản kế toán phù hợp

3. Các bước thực hiện

Khai báo số dư đầu kỳ tài khoản kế toán của đơn vị được thực hiện như sau:

  • Vào Tab Kế toán
  • Chọn phân hệ Nhập số dư đầu kỳ
  • Nhập giá trị số dư vào từng tài khoản kế toán phù hợp
  • Nhấn Lưu dữ liệu  Thao tác hoàn thành, số dư được cập nhật

 

 

 

CÙNG AKETOAN TRẢI NGHIỆM KẾ TOÁN DỄ DÀNG, THUẬN TIỆN, NHANH CHÓNG

 

Tweet

Ý kiến bạn đọc

zalo
028.9996.9994