Phần mềm bán hàng

Phần mềm kế toán

Phần mềm quản lý dịch vụ kế toán

Phần mềm quản lý kho

Phần mềm quản lý nhân sự

Phần mềm quản trị sản xuất

Phần mềm ERP

AKETOAN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ KẾ TOÁN 

1. Mục đích sử dụng

Khai báo danh sách Nhà cung cấp của từng đơn vị để đơn vị dễ dàng theo dõi công nợ chi tiết từng nhà cung cấp và liên hệ khi cần thiết

2. Mô tả nghiệp vụ

Khai báo nhà cung cấp là Cá nhân hay Công ty

Khai báo thông tin nhà cung cấp

Nhập giá trị số dư công nợ để dễ dàng theo dõi chi tiết công nợ

3. Các bước thực hiện

Khai báo chi tiết nhà cung cấp cần thực hiện các bước như sau:

  • Vào Tab Công ty
  • Nhấn chọn Phân hệ Danh bạ
  • Chọn Tab Nhà cung cấp
  • Click chọn Thêm mới  Xuất hiện Giao diện Thông tin Nhà cung cấp cần khai báo

 

 

  • Nhấn chọn Đối tác Nhà cung cấp
  • Chọn Loại hình đối tác là Công ty/ Cá nhân 
  • Điền Mã số thuế của đối tác → Phần mềm tự động cập nhật chính xác tất cả thông tin của Đối tác là Tên công ty, người đại diện pháp luật
  • Chọn Tab Phải trả đầu kỳ để khai báo giá trị công nợ đầu kỳ của đối tác 
  • Chọn Tạo mới để hoàn thành

 

 

 

 

CÙNG AKETOAN TRẢI NGHIỆM KẾ TOÁN DỄ DÀNG, THUẬN TIỆN, NHANH CHÓNG

 

Tweet

Ý kiến bạn đọc

zalo
028.9996.9994