Phần mềm bán hàng

Phần mềm kế toán

Phần mềm quản lý dịch vụ kế toán

Phần mềm quản lý kho

Phần mềm quản lý nhân sự

Phần mềm quản trị sản xuất

Phần mềm ERP

AKETOAN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ KẾ TOÁN

1. Mô tả nghiệp vụ

Phân hệ tài sản phân bổ bao gồm các tài sản không đủ yêu cầu trở thành Tài sản cố định, thiết bị, công cụ dụng cụ,...

Tài sản phân bổ được phân bổ cho các tháng trong kỳ kế toán hoặc các kỳ kế toán sau đó

2. Các bước thực hiện

 • Chọn Tab Công ty
 • Chọn phân hệ Tài sản
 • Chọn Tài sản phân bổ
 • Khai báo thông tin các Tab có trong phân hệ tài sản phân bổ

 

 

2.1 Phiếu ghi tăng Tài sản

Sau khi Thêm mới, xuất hiện giao diện khai báo thông tin  ghi tăng tài sản

2.1.1 Tại Tab Thông tin chung

 • Khai báo Mã tài sản, Tên tài sản, Ngày chứng từ, Số chứng từ
 • Khai báo Thông tin liên quan khác đến tài sản
 • Click chọn Tình trạng phân bổ của Tài sản

 


 

2.1.2 Tại Tab Thông tin khấu hao

 • Khai báo Tài khoản theo dõi TS, Tài khoản chi phí, Đơn vị thời gian sử dụng, thời gian sử dụng tài sản
 • Khai báo Giá trị ban đầu của TS

 


 

2.1.3 Tại Tab Chi phí cấu thành TS

 • Để gắn các khoản chi hoặc chi phí của các Phiếu kế toán đã ghi sổ và có liên quan đến TS cố định đã khai báo
 • Giá trị ban đầu của TS khai báo sẽ được tự động ghi nhận đầy đủ

 


 

 • 2.1.4 Tại Tab Thiết lập phân bổ
 • Khai báo Thông tin cần thiết liên quan đến TS
 • Chọn Tài khoản chi phí phân bổ
 • Nhập Tỷ lệ phân bổ, Đối tượng phân bổ
 • Sau khi khai báo đầy đủ các Tab làm việt tại Phân hệ Tài sản cố định, Nhấn Tạo mới để hoàn thành và kết thúc thao tác

 

 

2.2 Mua Tài sản

Sau khi Chọn Thêm mới tại Tab Mua tài sản phân bổ, xuất hiện giao diện thông tin mua tài sản

 • Nhấn chọn ô Nhận kèm hóa đơn và chọn Hình thức thanh toán khi mua
 • Khai báo thông tin Nhà cung cấp, Số chứng từ, Ngày chứng từ
 • Khai báo Tên tài sản, Giá trị tài sản, Thuế suất thuế GTGT
 • Chọn Tab Hóa đơn để khai báo thông tin trên hóa đơn
 • Nhấn Tạo mới để hoàn thành

 

 

2.3 Phiếu thanh lý

 • Sau khi Chọn Thêm mới tại Tab Phiếu thanh lý, xuất hiện giao diện thông tin phiếu thanh lý
 • Khai báo thông tin Khách hàng, Số chứng từ, Ngày chứng từ
 • Nhập thông tin Mô tả TS thanh lý
 • Khai báo Tên tài sản
 • Nhấn Tạo mới để hoàn thành

 


 

CÙNG AKETOAN TRẢI NGHIỆM KẾ TOÁN DỄ DÀNG, THUẬN TIỆN, NHANH CHÓNG

 

 

Tweet

Ý kiến bạn đọc

zalo
028.9996.9994