Phần mềm bán hàng

Phần mềm kế toán

Phần mềm quản lý dịch vụ kế toán

Phần mềm quản lý kho

Phần mềm quản lý nhân sự

Phần mềm quản trị sản xuất

Phần mềm ERP

AKETOAN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ KẾ TOÁN

1. Mô tả nghiệp vụ

Để biết được giá trị chi phí giá vốn của hàng hóa sản phẩm và dịch vụ của đơn vị phải tính giá kho của từng mặt hàng hóa sản phẩm và dịch vụ đó.

2. các bước thực hiện

  • Chọn tab Công ty
  • Chọn phân hệ Kho
  • Chọn Tab Hàng tồn kho
  • Click chọn Tính giá kho
  • Xuất hiện Giao diện tính giá kho từng tháng 
  • Nhấn chọn OK để hoàn thành
  • Phần mềm sẽ tự động tính giá kho và báo Thành công

 

 

CÙNG AKETOAN TRẢI NGHIỆM KẾ TOÁN DỄ DÀNG, THUẬN TIỆN, NHANH CHÓNG

 

 

Tweet

Ý kiến bạn đọc

zalo
028.9996.9994