Phần mềm bán hàng

Phần mềm kế toán

Phần mềm quản lý dịch vụ kế toán

Phần mềm quản lý kho

Phần mềm quản lý nhân sự

Phần mềm quản trị sản xuất

Phần mềm ERP

1. Mô tả nghiệp vụ

Phân hệ tài sản phân bổ bao gồm các tài sản không đủ yêu cầu trở thành Tài sản cố định, thiết bị, công cụ dụng cụ,...

Tài sản phân bổ được phân bổ cho các tháng trong kỳ kế toán hoặc các kỳ kế toán sau đó

2. Các bước thực hiện

  • Chọn Tab Kế toán
  • Chọn phần hành Kế toán tổng hợp
  • Chọn Tài sản phân bổ
  • Nhấn Thêm mới, giao diện thông tin xuất hiện
  • Chọn Thời gian khấu hao
  • Nhấn Tạo mới để hoàn thành thao tác

 

 

CÙNG AKETOAN TRẢI NGHIỆM KẾ TOÁN DỄ DÀNG, THUẬN TIỆN, NHANH CHÓNG

 

 

 

Tweet

Ý kiến bạn đọc

zalo
028.9996.9994