Phần mềm bán hàng

Phần mềm kế toán

Phần mềm quản lý dịch vụ kế toán

Phần mềm quản lý kho

Phần mềm quản lý nhân sự

Phần mềm quản trị sản xuất

Phần mềm ERP

AKETOAN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ KẾ TOÁN 

1. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ kinh tế bán hàng giữa đơn vị và khách hàng về việc bán hàng hóa sản phẩm và dịch vụ cần lập phiếu bán hàng

Phiếu bán hàng thể hiện đầy đủ thông tin khách hàng, ngày chứng từ, thông tin hàng hóa sản phẩm và dịch vụ

2. Các bước thực hiện

Để lập phiếu bán hàng hàng hóa sản phẩm và dịch vụ cần thực hiện các bước sau:

 • Chọn Tab Công ty
 • Vào phân hệ Bán hàng
 • Chọn Phiếu bán hàng
 • Click chọn Phiếu BH trong nước

 

 

 • Sau khi Click chọn Phiếu BH trong nước, xuất hiện giao diện khai báo thông tin Phiếu bán hàng
 • Chọn Loại hàng hóa bán ra Hàng tồn kho/ Dịch vụ
 • Chọn Hình thức thu tiền bán hàng hàng hóa sản phẩm và dịch vụ
 • Click chọn Xuất hóa đơn và chọn Xuất kho
 • Khai báo Đối tượng khách hàng Nhân viên bán hàng
 • Khai báo Ngày thanh toán (Nếu có)
 • Nhập Ngày chứng từ
 • Khai báo Mô tả hàng hóa sản phẩm và dịch vụ (Nếu có)
 • Khai báo Thông tin hàng hóa sản phẩm và dịch vụ - Tên hàng hóa sản phẩm và dịch vụ, Số lượng, Giá trị, Thuế suất thuế GTGT
 • Nhấn Tạo mới để hoàn thành thao tác

 

 

CÙNG AKETOAN TRẢI NGHIỆM KẾ TOÁN DỄ DÀNG, THUẬN TIỆN, NHANH CHÓNG

 

 

Tweet

Ý kiến bạn đọc

zalo
028.9996.9994