Phần mềm bán hàng

Phần mềm kế toán

Phần mềm quản lý dịch vụ kế toán

Phần mềm quản lý kho

Phần mềm quản lý nhân sự

Phần mềm quản trị sản xuất

Phần mềm ERP

AKETOAN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ KẾ TOÁN 

1. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ kinh tế mua hàng giữa đơn vị và nhà cung cấp về việc mua hàng hóa sản phẩm và dịch vụ cần lập phiếu mua hàng

Phiếu mua hàng thể hiện đầy đủ thông tin khách hàng, ngày chứng từ, thông tin hàng hóa sản phẩm và dịch vụ

2. Các bước thực hiện

Để lập phiếu mua hàng hàng hóa sản phẩm và dịch vụ cần thực hiện các bước sau:

 • Chọn Tab Công ty
 • Vào phân hệ Mua hàng
 • Chọn Phiếu mua hàng
 • Click chọn Phiếu MH trong nước

 

 

 

 • Sau khi Click chọn Phiếu MH trong nước, xuất hiện giao diện khai báo thông tin Phiếu mua hàng
 • Chọn Loại hàng hóa mua vào  Hàng tồn kho/ Dịch vụ
 • Chọn Hình thức thanh toán tiền mua hàng hàng hóa sản phẩm và dịch vụ
 • Click chọn Nhận kèm hóa đơn và chọn Nhập kho (Nếu cần Nhập kho)
 • Khai báo Đối tượng khách hàng  Nhân viên bán hàng
 • Khai báo Hạn thanh toán (Nếu có)
 • Nhập Ngày chứng từ
 • Khai báo Mô tả hàng hóa sản phẩm và dịch vụ (Nếu có)
 • Khai báo Thông tin hàng hóa sản phẩm và dịch vụ - Tên hàng hóa sản phẩm và dịch vụ, Số lượng, Giá trị, Thuế suất thuế GTGT
 • Nhấn Tạo mới để hoàn thành thao tác

 

 

CÙNG AKETOAN TRẢI NGHIỆM KẾ TOÁN DỄ DÀNG, THUẬN TIỆN, NHANH CHÓNG

 

 

 

 

 

 

Tweet

Ý kiến bạn đọc

zalo
028.9996.9994