Phần mềm bán hàng

Phần mềm kế toán

Phần mềm quản lý dịch vụ kế toán

Phần mềm quản lý kho

Phần mềm quản lý nhân sự

Phần mềm quản trị sản xuất

Phần mềm ERP

AKETOAN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ KẾ TOÁN 

1. Mô tả nghiệp vụ

Sản phẩm của đơn vị được thực hiện giao dịch mua hàng, bán hàng cùng các đối tác của đơn vị

Sản phẩm của đơn vị thể hiện đầy đủ thông tin bao gồm: tên sản phẩm, mã sản phẩm, đơn vị sản phẩm, số lượng, khối lượng, giá trị sản phẩm

Đơn vị khách hàng theo dõi sản phẩm của mình một cách dễ dàng và đầy đủ thông tin

2. Các bước thực hiện

Để khai báo thông tin sản phẩm cần thực hiện các thao tác như sau:

 • Chọn Tab Công ty
 • Chọn phân hệ Sản phẩm và dịch vụ 
 • Click chọn Tab Hàng tồn kho
 • Chọn Thêm mới để Tạo thông tin sản phẩm

 

2.1 Thông tin chi tiết

 • Sau khi Chọn Thêm mới, xuất hiện giao diện điền thông tin sản phẩm cần thêm
 • Nhập Tên sản phẩm
 • Nhập Mã sản phẩm 
 • Chọn Đơn vị cho sản phẩm và chọn Nhóm đối tượng phù hợp
 • Chọn Đơn vị chuyển đổi (Nếu có)
 • Khai báo Giá nhậpGiá bán cho sản phẩm
 • Chọn Mức thuế suất thuế GTGT
 • Chọn Tài khoản kho cho sản phẩm 
 • Lựa chọn tài khoản giá vốn Doanh thu phù hợp
 • Nhập Ghi chú cho sản phẩm (Nếu có)

 

2.2 Khai báo số dư đầu kỳ

 • Chọn Tab Thông tin đầu kỳ
 • Chọn Kho cần nhập sản phẩm
 • Nhập Số lượng đầu kỳ của sản phẩm
 • Nhập Giá trị số dư đầu kỳ sản phẩm
 • Chọn Tạo mới để hoàn thành thao tác

 

 

 

CÙNG AKETOAN TRẢI NGHIỆM KẾ TOÁN DỄ DÀNG, THUẬN TIỆN, NHANH CHÓNG

 

 

 

Tweet

Ý kiến bạn đọc

zalo
028.9996.9994