Phần mềm bán hàng

Phần mềm kế toán

Phần mềm quản lý dịch vụ kế toán

Phần mềm quản lý kho

Phần mềm quản lý nhân sự

Phần mềm quản trị sản xuất

Phần mềm ERP

AKETOAN DÀNH RIÊNG CHO DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ KẾ TOÁN

1. Mô tả nghiệp vụ

Dịch vụ của đơn vị được thực hiện giao dịch mua hàng hóa dịch vụ, bán hàng hóa dịch vụ  cùng các đối tác của đơn vị

Dịch vụ của đơn vị thể hiện đầy đủ thông tin bao gồm: tên dịch vụ, mã dịch vụ, đơn vị dịch vụ, số lượng, khối lượng, giá trị dịch vụ

Đơn vị khách hàng theo dõi dịch vụ của mình một cách dễ dàng và đầy đủ thông tin

2. Các bước thực hiện

Để khai báo thông tin dịch vụ cần thực hiện các thao tác như sau:

2.1 Dịch vụ bán ra

 • Chọn Tab Công ty
 • Chọn phân hệ Sản phẩm và dịch vụ 
 • Click chọn Tab Dịch vụ bán ra
 • Chọn Thêm mới để Tạo thông tin dịch vụ bán ra

 

 

 • Sau khi Click chọn Thêm mới, Thông tin dịch vụ bán ra xuất hiện trong giao diện
 • Nhập Tên sản phẩm là dịch vụ
 • Nhập Mã sản phẩm dịch vụ 
 • Chọn Đơn vị dịch vụ và Nhóm đối tượng phù hợp
 • Chọn Đơn vị chuyển đổi và nhập Ghi chú cho sản phẩm dịch vụ (Nếu có)
 • Khai báo Mức thuế suất thuế GTGT
 • Chọn Loại dịch vụ mặc định là Dịch vụ bán ra
 • Nhập Giá trị dịch vụ bán ra và chọn Tài khoản doanh thu phù hợp
 • Chọn Tạo mới để hoàn thành 

2.2 Dịch vụ mua vào

 • Chọn Tab Công ty
 • Chọn phân hệ Sản phẩm và dịch vụ 
 • Click chọn Tab Dịch vụ mua vào
 • Chọn Thêm mới để Tạo thông tin dịch vụ mua vào

 

 

 • Sau khi Click chọn Thêm mới, Thông tin dịch vụ mua vào xuất hiện trong giao diện
 • Nhập Tên sản phẩm là dịch vụ
 • Nhập Mã sản phẩm dịch vụ 
 • Chọn Đơn vị dịch vụ và Nhóm đối tượng phù hợp
 • Chọn Đơn vị chuyển đổi và nhập Ghi chú cho sản phẩm dịch vụ (Nếu có)
 • Khai báo Mức thuế suất thuế GTGT
 • Chọn Loại dịch vụ mặc định là Dịch vụ mua vào
 • Nhập Giá trị dịch vụ mua vào và chọn Tài khoản chi phí phù hợp
 • Chọn Tạo mới để hoàn thành 

 

CÙNG AKETOAN TRẢI NGHIỆM KẾ TOÁN DỄ DÀNG, THUẬN TIỆN, NHANH CHÓNG

 

Tweet

Ý kiến bạn đọc

zalo
028.9996.9994