Phần mềm bán hàng

Phần mềm kế toán

Phần mềm quản lý dịch vụ kế toán

Phần mềm quản lý kho

Phần mềm quản lý nhân sự

Phần mềm quản trị sản xuất

Phần mềm ERP

 

AKETOAN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ KẾ TOÁN

1. Mục đích sử dụng

Tài khoản kế toán dùng để phân loại và hệ thống các nghiệp vụ kinh tế, tài chính theo nội dung nghiệp vụ kinh tế.

2. Mô tả nghiệp vụ kế toán

AKETOAN đã mặc định đầy đủ tài khoản kế toán cấp 1 (Ví dụ: Tài khoản 112 Tiền gửi) và tài khoản kế toán cấp 2 (Ví dụ: Tài khoản 1121 Tiền gửi Việt Nam) theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính và Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán Doanh nghiệp

Để phù hợp với yêu cầu từng Doanh nghiệp dịch vụ kế toán, Tạo mới tài khoản kế toán cấp 3 (Ví dụ: Tài khoản 11211 Tiền gửi Việt Nam tại Ngân hàng A)

3. Các bước thực hiện

Tạo tài khoản kể toán được thực hiện trên phần mềm kế toán AKETOAN như sau:

  • Vào Tab Kế toán
  • Chọn phân hệ Tài khoản kế toán
  • Click chọn Tab Tài khoản kế toán
  • Click chọn Thêm mới → xuất hiện giao diện điền thông tin

  • Nhập thông tin Tên mã tài khoản kế toán
  • Nhập tài khoản kế toán
  • Chọn Tài khoản Cấp cha phù hợp
  • Nhấn Tạo mới → Hoàn thành thao tác

     

 

 

CÙNG AKETOAN TRẢI NGHIỆM KẾ TOÁN DỄ DÀNG, THUẬN TIỆN, NHANH CHÓNG

 

 

 

 

 

Tweet

Ý kiến bạn đọc

zalo
028.9996.9994