Phần mềm bán hàng

Phần mềm kế toán

Phần mềm quản lý dịch vụ kế toán

Phần mềm quản lý kho

Phần mềm quản lý nhân sự

Phần mềm quản trị sản xuất

Phần mềm ERP

AKETOAN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ KẾ TOÁN

1. Mục đích sử dụng

Khai báo thông tin khách hàng giúp doanh nghiệp dịch vụ kế toán theo dõi dễ dàng và chi tiết

2. Mô tả nghiệp vụ

Khai báo thông tin đối tác là khách hàng

Khai báo giá trị số dư đầu kỳ công nợ khách hàng

3. Các bước thực hiện

Khai báo thông tin đối tác là khách hàng thực hiện như sau:

  • Vào Tab Công ty
  • Chọn phân hệ Danh bạ
  • Chọn Tab Khách hàng trong phân hệ Danh bạ
  • Click chọn Thêm mới để thực hiện → Xuất hiện khung Giao diện cần khai báo thông tin Khách hàng

 

 

 

  • Khai báo thông tin phù hợp → Chọn hình thức Đối tác Khách hàng
  • Chọn khai báo loại hình đối tác là Công ty/ Cá nhân
  • Nhập Mã số thuế → Hệ thống sẽ tự động cập nhật thông tin đơn vị khách hàng Tên công ty và Người đại diện
  • Chọn Tab Phải thu đầu kỳ Khai báo số dư giá trị đầu kỳ của khách hàng
  • Chọn Tạo mới Hoàn thành và kết thúc thao tác 

 

CÙNG AKETOAN TRẢI NGHIỆM KẾ TOÁN DỄ DÀNG, THUẬN TIỆN, NHANH CHÓNG

Tweet

Ý kiến bạn đọc

zalo
028.9996.9994