Phần mềm bán hàng

Phần mềm kế toán

Phần mềm quản lý dịch vụ kế toán

Phần mềm quản lý kho

Phần mềm quản lý nhân sự

Phần mềm quản trị sản xuất

Phần mềm ERP

AKETOAN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ KẾ TOÁN

1. Mô tả nghiệp vụ

Khi mua hàng hóa sản phẩm và dịch vụ cần nhập kho của đơn vị phải tạo phiếu nhập kho

Phiếu nhập kho khai báo đầy đủ thông tin hàng hóa sản phẩm và dịch vụ

Đơn vị dễ dàng theo dõi và kiểm kê hàng hóa sản phẩm và dịch vụ

2. Các bước thực hiện

2.1 Tạo phiếu nhập kho từ phân hệ Mua hàng

 • Chọn Tab Công ty
 • Chọn phân hệ Mua hàng
 • Chọn Tab Phiếu nhập kho
 • Chọn Thêm mới để tạo phiếu nhập kho

 

 

2.2 Tạo phiếu nhập kho từ phân hệ kho

 • Chọn Tab Công ty
 • Chọn phân hệ Kho
 • Chọn Tab Phiếu nhập kho
 • Chọn Thêm mới để tạo phiếu nhập kho

 

 

2.3 Khai báo thông tin Phiếu nhập kho

 • Chọn Loại nhập, Kho hàng
 • Khai báo Thông tin có liên quan đến Hàng hóa sản phẩm và dịch vụ cần nhập kho
 • Nhập Nội dung hàng hóa sản phẩm và dịch vụ cần nhập kho (Nếu có)
 • Khai báo thông tin hàng hóa sản phẩm và dịch vụ nhập kho - Mặt hàng, Đơn vị, Số lượng, Đơn giá, Thành tiền
 • Chọn Tạo mới để hoàn thành thao tác

 

 

 

CÙNG AKETOAN TRẢI NGHIỆM KẾ TOÁN DỄ DÀNG, THUẬN TIỆN, NHANH CHÓNG

 

Tweet

Ý kiến bạn đọc

zalo
028.9996.9994