Phần mềm bán hàng

Phần mềm kế toán

Phần mềm quản lý dịch vụ kế toán

Phần mềm quản lý kho

Phần mềm quản lý nhân sự

Phần mềm quản trị sản xuất

Phần mềm ERP

AKETOAN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ KẾ TOÁN

1. Mô tả nghiệp vụ

Trả lại hàng mua khi mua hàng không đúng quy cách, bị sai giá trị, sai phẩm chất, không đúng yêu cầu của đơn vị,...

Cần lập phiếu Trả lại hàng mua kèm theo hóa đơn tương ứng với số hàng hóa sản phẩm và dịch vụ bị trả lại

2. Các bước thực hiện

Để tạo phiếu Trả lại hàng mua, cần thực hiện các thao tác như sau:

 • Chọn Tab Công ty
 • Chọn phân hệ Mua hàng
 • Chọn Tab Trả lại hàng mua
 • Chọn Thêm mới để lập phiếu trả lại hàng mua

 

 

 

 • Sau khi Click chọn Thêm mới, xuất hiện giao diện Thông tin phiếu trả lại hàng mua
 • Chọn Loại phương thức giảm trừ giá trị của hàng hóa sản phẩm và dịch vụ bị trả lại đối với nhà cung cấp
 • Click vào ô Xuất hóa đơn để khai báo thông tin trên hóa đơn về hàng hóa sản phẩm và dịch vụ
 • Nhập Đối tác là nhà cung cấp  Sau khi Chọn đối tác là nhà cung cấp, phầm mềm cho phép Click chọn đơn hàng hàng hóa sản phẩm và dịch vụ bị trả lại theo đơn mua hàng đã tạo trước đó
 • Khai báo Ngày chứng từ
 • Khai báo Nội dung mô tả (Nếu có)
 • Kiểm tra nội dung về hàng hóa sản phẩm và dịch vụ trả lại
 • Chọn Tab Hóa đơn để khai báo thông tin trên hóa đơn
 • Chọn Tạo mới để hoàn thành thao tác

 

 

CÙNG AKETOAN TRẢI NGHIỆM KẾ TOÁN DỄ DÀNG, THUẬN TIỆN, NHANH CHÓNG

 

Tweet

Ý kiến bạn đọc

zalo
028.9996.9994