WORKSHOP

Phân Tích và Hiểu Rõ Các Sửa Đổi trong Dự Thảo Luật Thuế VAT.

Thời hạn đăng ký:

Đơn vị tổ chức

ĐỊA ĐIỂM

      Online

       Zoom Meeting

THỜI GIAN

9:00 – 12:00

Ngày 18/05/2024

DIỄN GIẢ

ThS. Nguyễn Huỳnh Nhân
ThS. Nguyễn Huỳnh Nhân
Giám đốc Dịch vụ Kế toán
Công ty TNHH Tư vấn Kiểm toán TAF

WORKSHOP NHẰM ĐÁP ỨNG VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CỐT LÕI SAU ĐÂY

01. Hiểu rõ các thay đổi

Các sửa đổi trong luật thuế VAT có thể phức tạp và gây khó hiểu đối với người làm kinh doanh và người quản lý. Workshop có thể giúp làm sáng tỏ những thay đổi này và cung cấp một cái nhìn tổng quan về ảnh hưởng của Dự thảo Thuế VAT mới đối với các bên liên quan.

02. Áp dụng thực tiễn

Thay đổi luật thuế thường đi kèm với sự điều chỉnh về cách thức áp dụng trong thực tế. Workshop có thể giúp các doanh nghiệp hiểu và thích nghi với các thay đổi này để đảm bảo tuân thủ pháp luật và tránh rủi ro bị phạt từ Cơ quan Thuế.

03. Trao đổi, đề xuất các giải pháp tối ưu

Workshop tạo cơ hội cho các chuyên gia thuế, người làm kinh doanh và các bên liên quan trao đổi kiến thức và kinh nghiệm, ý kiến, đưa ra phản hồi và đề xuất giúp các doanh nghiệp tránh bớt những sai sót, rủi ro khi khai báo thuế.

ĐĂNG KÝ THAM DỰ MIỄN PHÍ

    Thời gian còn lại